Autor stránek

Autor stránek

Hanka Růže Radostná
e-mail: hahahanka70@seznam.cz ,popř. volejte na 725 111 866 :) - zvednu, pouze když právě mohu

Ještě před pár lety jsem nevěřila, že zvládnu nakreslit, co si usmyslím. Pak jsem jednou přečetla v časopise článek o "kreslení pravou mozkovou hemisférou" - taky jsem pochybovala, než jsem absolvovala. Nyní jsou tužky a pastelky mými věrnými společníky.
Kreslení, kreativita, uvolnění mysli - to vše vedlo k uvědomění si, že v mém životě není jen práce pro výdělek a péče o rodinu a o druhé, budování a opečovávání klidného harmonického prostoru pro existenci mých blízkých. Najednou se zrodila ohromná touha po vlastním štěstí, radosti a naplnění. Stále hledám, ale tuším, že ten správný směr jsem již našla.
V současnosti se věnuji harmonizačním cvičením, spontánnímu tanci, kresbě, bubnování pro radost a relaxaci.
Při mé cestě mi pomohla v prvé řadě opora a pochopení mé milované dcery. Spolu jsme začaly jezdit na různé semináře a kurzy, původně jsem ji doprovázela při její cestě za poznáním já - než jsem pochopila, že ona žádné takové kurzy nepotřebuje, neboť vše potřebné si její zářivá bytost již dávno uvědomuje. A tak jsem začala vyhledávat semináře pro sebe samu a díky nim se mi dostalo mnohého poznání a do cesty se mi s láskou postavili další obdivuhodné bytosti, kterým jsem vděčná za to, že existují a že jsou mi vždy nablízku.

Semináře a kurzy, které jsem absolvovala od roku 1995. Uvádím jen pro zajímavost a vlastní připomenutí ;)
- jóga pod vedením zkušené lektorky Drahušky
- taoistické tai chi ( www.taoist.cz)
- kreslení pravou mozkovou hemisférou, pastelka, automatická a léčivá kresba
( http://pospichalova.kvalitne.cz/index.html)
- reálná kresba se Serafiny ( http://www.konecnekreslim.com )
- modrá alfa s Petrem Velechovským ( http://www.modraalfa.cz )
- léčivá energie Shamballa 1024 - zasvěcení I. a II. stupeň
( http://www.fengsuej.info/transformace_zasveceni_shamballa.html
- léčivá energie Reiki ( http://www.tetik.info )
- kurzy masáží - detoxikační medová relaxační masáž ( http://www.masaze-uh.cz/kurzy-uh-medova-masaz), guatemalská neuromuskulární kodová masáž (http://www.tetik.info ), Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví s celostátní platností (http://www.maserskaskola.cz)
- muzikoterapie ( http://www.tetik.info, http://www.samanismus.estranky.cz/clanky/samanske-oslavy-podzimni-rovnodennosti-2012-s-zivou-hudbou---rishi-a-dhwani.html )
- rodinné konstelace ( http://www.studiovira.cz , http://pospichalova.kvalitne.cz )
- celoroční škola Mohendžodáro I.,II. a III. stupeň ( http://www.mohendzodaro.cz ) www.sugama.cz

POSELSTVÍ PRO TENTO DEN a co nám mohou signalizovat andělských čísla na hodinách

PHOTO00017.jpg
Co nám andělé vzkazují dle času na hodinách

00:00 Volání z jiných sfér, informace, kterou byste se měli dozvědět, ale asi ji ještě nejste schopni porozumět. Přijdou další pokusy o kontakt.

01:00 Máte přejít do středu svého vnímání, o vás nyní jde. Ostatní teď nejsou důležití. Někde tady se stala chyba, trochu jste se ztratili.
01:01 Pohlazení ochránce, strážného anděla, uvědomění si, že je s vámi. Je vždy na vaší straně, je to přítel, kamarád.
01:02 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
01:10 Krize, kterou nyní prožíváte, není tak hrozná, jak si myslíte. Je to jen zkouška, zastavte se, jiste jí porozumíte.
01:11 Zbytečně vzdáváte boj, ještě není konec. Máte spoustu sil, jen si nevěříte. Zkuste to ještě.
01:22 To, o čem pochybujete, má smysl. Nesnažte se vkládat příliš sami sebe do věcí, které se stejně stanou.
01:23 Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.

02:01 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
02:02 Ochrana, kterou byste měli přijmout. Duchovní rozměr kolem tady není proto, aby vám ubližoval. Ale naopak.
02:04 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
02:20 Mezi vámi a partnerem je podivné prázdno. Oba se sice díváte jedním směrem, ale to nestačí. Občas byste měli spolu promluvit.
02:22 Pohlazení shůry, nebraňte se pořád, zatím si ještě nepřipouštíte žádný jiný svět. Změní se to již brzy.
02:34 Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.
02:36 Vnímejte vazbu na partnera. Jsou tady nepřehlédnutelné vaše budoucí společné projekty. Ty potvrzují, že patříte k sobě.
02:46 Klíč k partnerství hledejte přes společné projekty. Nedělejte v tomto směru nic násilného. Podejte partnerovi pomocnou ruku.
02:55 Poháry lásky nejsou úplné, něco tady chybí. Pravděpodobně se snažíte o něco, co nemůže vyjít. Láska není soutěž ani boj.

03:03 Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování. Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.
03:06 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
03:25 To, co se vás nyní dotýká, nesmíte brát jako trest. Přestože vám není nejlépe, poděkujte a těšte se na další lekce.
03:33 Procházíte důležitou životní zkouškou, je nutná. Nesnažte se jí vyhnout, nebo budete posunuti o stupínek níž.
03:56 Komplikace, které nyní vnímáte, nejsou komplikacemi. Všechno je v pořádku. Jste v důležitém okamžiku, zbývá poslední krok do cíle.


04:02 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
04:04 To, co si vytváříte jako vlastní obraz, není správné. Revize, zbavit se špatných návyků. Jinak dojde z osudové ráně.
04:08 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
04:44 Informace z minulosti. Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami. Přijde ocenění, žádný strach.
04:56 Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.

05:05 Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa. Zbrzděte. Čas není. Je to vážné varování před blížící se nemocí.
05:10 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
05:55 Jste příliš na zemi, budete svědky události, která vás z této iluze vyvede. Příliš se nedivte.

06:03 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
06:06 Ve vztahových věcech je problém, neberte druhého jako majetek. Každý potřebuje svobodu, což se týká nejen partnerů, ale i dětí.
06:12 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
06:16 Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí. Stereotypy padají, připravte se na změnu. Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.
06:36 Uvědomujete si vazbu mezi vámi a partnerem. Není o čem pochybovat, nehledejte zde žádné problémy. Společná budoucnost, společné projekty.

07:07 Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním. Zrada ve vzduchu. Krok proti proudu, nemůže to vyjít.
07:14 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

08:04 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
08:08 Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami, co se má dnes stát, podaří se. Přijde ocenění, žádný strach.
08:16 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

09:09 Nezapomínejte na období, kdy jsme byli dětmi. Tam je totiž největší tajemství, stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.
09:18 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není.Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

10:00 Měli byste už otevřít své srdce lásce. Je ve vás nějaký problém, proto nemůže jít dál.
10:01 Všechno důležité je zapsáno jinde, než myslíte.Mějte srdce otevřená, cesta z toho pralesa se vám brzy ukáže.
10:05 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
10:10 Příjemné události, vyjasnění problémů, odstranění překážek z cesty, strach není na místě, posun do budoucnosti, pochopení.
10:20 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

11:01 Nechtějte posouvat čas. Všechno bude tak, jak má být. Zpráva, kterou už delší dobu očekáváte, přijde.
11:11 Ideální směr, po kterém jdeme, všechno je v nejlepším pořádku, mějme otevřené oči, přichází láska, cit, srdce.
11:21 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty, nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
11:22 To, pro se v tuto chvíli rozhodujete, není správné. Zvažte, jestli tudy opravdu musíte jít. Brzy byste byli hodně zklamaní.
11:33 Dostali jste se do podivného víru, všechno se točí, ale nějak jinak, proti vám. Pokuste se vystoupit na břeh, dokud je čas.
11:44 Máte-li pocit, že se něco nevyvíjí, jak byste chtěli, nedělejte hned závěry. Všechno má svůj čas, dočkáte se.
11:55 Neotáčejte se do minulosti, tam je skončený příběh. Konečně jste se vydali na lepší cestu, tohle je správný směr. I druzí vám dají najevo, že právě sem patříte.


12:06 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
12:12 Informace z minulosti, potřebujete dostat impuls, abyste pochopili cestu. Žijete příliš materiálně, prací, je nutný obrat.
12:21 Připadáte si jako cizinec mezi vašimi blízkými, nerozumíte jim. Nemáte to nyní nejjednodušší. Je třeba začít uvažovat jinak a jednat jinak.
12:22 Krizi ve vztahu byste chtěli řešit, ale nemáte na to. Nechte vše plynout. Partnera vidíte nereálně, jako v pokřiveném zrcadle.
12:24 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
12:34 Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.

13:13 Dochází k urychlení vývoje, konec stagnace, jízda z kopce. Odměna, potlesk, pochopení tam, kde vás dlouho nechápali.
13:26 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
13:31 Jste kontaktováni bytostmi z jiného světa, ale nepřikládáte tomu význam. Měli byste už začít uvažovat jinak.
13:33 Příliš se vzdalujete dětskému světu. Je to varování: Vraťte se, dokud je čas.

14:07 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
14:14 Láska by chtěla k vám, ale přes nasazenou masku to nejde. Jste jakoby jiní, neupřímnost, bariéra, odstup, skleněná zeď.
14:24 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty, nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
14:28 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
14:41 Sešli jste ze správné cesty, ještě je čas se vrátit. Však dobře víte, kde jste udělali chybu. Nebude to složité.
14:44 Ve vztahu došlo k problému, který vás trápí. Nechtějte řešit, co řešit nejde. Časem bude lépe.

15:15 Zpomalit, všechno je zbytečně rychlé, hrajte si s dětmi, zpívejte, nejste klon modelek ani supermanů, buďte sví.
15:30 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
15:51 Přestáváte si věřit. Upadáte do zbytečných depresí. Vaše cesta byla jen na chvíli zastavena, není to definitivní konec.
15:55 Láska vám připadá stereotypní a nudná. To ale ještě není pokyn k tomu, abyste se rozhlíželi jinde. Pracujte na sobě.


16:06 Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí. Stereotypy padají, připravte se na změnu. Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.
16:08 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
16:16 Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním. Zrada ve vzduchu. Krok proti proudu, nemůže to vyjít.
16:26 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty, nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
16:32 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

17:17 Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami, co se má dnes stát, podaří se. Přijde ocenění, žádný strach.
17:34 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

18:09 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
18:18 Nezapomínejme na období, kdy jsme byli ještě dětmi. Tam je totiž největší tajemství, stát se dospělým je jako zatáhnout navždy černou oponu.
18:36 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
18:48 Jste až příliš pohlceni prací. Měli byste zase najít tu hezčí stránku života. Myslete víc na lásku, víc na přírodu.

19:19 Příjemné události, vyjasnění problémů, odstranění překážek z cesty, strach není na místě, posud do budoucnosti, pochopení.
19:29 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty, nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
19:38 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

20:02 Jste pod vyšší ochranou, jen tomu nevěříte. Není to ale otázka dneška, dostanete důkaz a pochybovat přestanete.
20:10 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
20:20 Varování v oblasti přátelství, zřejmě máte přílišné nároky, které druhá strana nedokáže splnit. Zbytečná traumata, zmírněte.
20:40 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

21:12 Život není o penězích. Ale někdy trvá dlouho, než si to člověk uvědomí. Je to varování, zamyslet se nad tím, jak žijete.
21:21 Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k účtování. Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.
21:22 Na partnerské vlně není všechno úplně v pořádku. Někde se stala chyba, zamyslete se. Ještě není úplně pozdě.
21:31 Varování, aby člověk neuhnul od své cesty, nevzdálil se od svého obrazu, na kterém pracuje. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.
21:42 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
21:43 Jste zamotáni v nějakém uzlíku, ale dostanete návod, jak z toho ven. Ta chvíle přijde brzy, nebojte.

22:11 Připadáte si, jako byste sem nepatřili. Všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.
22:22 Nejintimnější spojení s jemnohmotným světem, který je všude kolem vás. Přicházejí důležité informace, vize a sny, které přesahují rámec všedního dne.
22:33 Všechno, co se vám děje, je součástí vyšších plánů. Nemějte strach. Jde jen o to, abyste se s tím nějak vyrovnali, sladili.
22:44 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.
22:55 Obraz dvou pohárů. Absolutní propojení, jedna duše ve dvou tělech. O ničem nepochybujte, tohle je opravdová láska.

23:23 Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa. Zbrzděte. Čas není. Je to vážné varování před blížící se nemocí.
23:32 Postupně sundáváte nasazené růžové brýle, není to jednoduchý proces. Zvládnete to. Vyšší síly vám fandí. Nejvíc pochopíte mimo svůj dům.
23:45 Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.
23:46 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, to, co si namlouváte, není. Probuďte se a uvidíte, jak to je cenné poznání.

© Wahlgrenis, 12.9.2005
Zdroj: http://www.wahlgrenis.cz/
Úryvek z knihy od Saí Baby: O vzťahoch

Chybějící vědomí o vlastní hodnotě

Jak muži, tak ženy jsou dnes více než nejistí. Nikdo neví kam patří. Nikdo
neví, co je jeho úkol. Nikdo neví, co je jeho cesta a kam vede.

Tvůj problém je následující: Jestliže nevidíš, že ostatní vidí tvou
hodnotu, a necítíš se být milován, tak si ani nedovedeš představit, že bys
mohl být milován, neboť se domníváš, že nejsi vidět.

Další problém spočívá v tom, že uznání, po kterém tolik toužíš, nemůžeš
vydržet. Čím víc po něm toužíš, tím méně ho sneseš. Toto podmiňuje velkou
část tvé základní nejistoty: Víš vědomě / nevědomě, že usiluješ o něco, co
ve skutečnosti nechceš získat, protože bys to nevydržel.

Proto tvůj základní pocit je nejistota, která sahá hluboko do samé podstaty.

U mužů

Muži i ženy s touto nejistotou zacházejí rozdílně. Muži ji obvykle dovedou
lépe schovat než ženy. Vrhají se do práce, všemi prostředky usilují o
úspěch a pomocí úspěchu si zkoušejí vydobýt ujištění, které si v
nejvnitřnějším koutku svého srdce vlastně odpírají. Ve skutečnosti se takto
stávají sudem beze dna. Ať dosáhnou sebevíce, ať jsou sebevíc ujišťováni,
chváleni, oceněni, není jim to nic platné, protože se sami nemají za cenné.

Tento nedostatek ocenění sebe se u mužů projevuje tím, že s city chtějí mít
málo nebo vůbec nic společného. Proto před nimi prchají. City jsou ale
hlubokou silou duše, které tě napojují na lásku. City dříve nebo později
vždy vedou k lásce, neboť láska je kořenem všech citů. A láska vždy vede k
vlastnímu Já. Tím, že se vyhýbají citům, domnívají se, že zabijí hned dvě
mouchy jednou ranou. Zaprvé vypadají silní, soběstační, neotřesitelní a za
druhé se nemusejí vystavovat nepříjemným otázkám. Kdo se však nedá dojmout,
na své vnitřní cestě nepokročí. A to má následky. Hlavně pro manželství a
rodinu. Neboť nenechá-li se muž ve svém srdci dojmout, zůstává jeho vztah
omezen na sex nebo na žití vedle sebe. Sexualita je to nejméně jisté, na
čem lze budovat manželství. Pravděpodobnost, že tento muž jednoho dne
prostě odejde a aniž se ho to dotkne opustí svou ženu a své děti, je v
takovém případě velmi velká.

Kdo nepřipustí, aby se ho něco dotklo, se také nevciťuje a nepřemýšlí.
Nezaráží se ani sám nad sebou a jen se potom diví. A když se někdo diví,
jak samo to slovo naznačuje, dříve nebo později se dostává k divům. Když se
zabýváš svými city a díváš se střídavě do nitra a ven, září ti v ústrety ze
všech rohů samé divy. Divy dojímají. Proto dělám divy. Proto je dělal
Ježíš. Divy neboli zázraky nejsou hříčky, ale pravá podstata života. Život
je zázrak. Proto je zázrak všechno, co je spojeno se životem. Právě tak
jako je mokré všechno, čeho se dotkne voda.

Muži, kteří nemají opravdový kontakt ke svému já a žijí jen ve zdánlivé
sebejistotě, se zázrakům života uzavírají, neboť se uzavírají zázraku v
sobě. Tito muži tudíž nejsou přístupní pro to, co je zázračné,
neuchopitelné, ale citelné. Proto se jich dotýkám prostřednictvím zázraků,
které dělám. Materializuji jim např. prstýnek přímo před jejich očima.
Natáhnu ruku do vzduch pro řetízek, nebo je nechám zažít něco, co si
nemohou vysvětlit racionálně. Jejich myšlení se tím ocitne ve víru.
Nedovedou si svým rozumem vysvětlit, co viděli a zažili a jejich rozum je
zmaten. Tím se uskutečňuje druhá možnost. Ta první, ve které dosud žili,
byla: "Není žádný Bůh, nejsou žádné zázraky, jsem jenom já a zase jen já" -
je kupodivu, jak jsou tělo a myšlení spojeny - "já jsem svoje myšlení".
Nyní se však jejich myšlení při pohledu na jeden zázrak sesype. Ale zároveň
vidí, že oni se nesesypali, že se jim naopak daří velmi dobře. Tím
bezprostředně zažijí, že nejsou svým myšlením. Tady se muž dostává do
rozporu.

Rozpory bys měl vždy vítat. Rozpory jsou jemné ukazatele na tvé cestě. Tak
jako u Indiánů dávali stopaři pozor i na nejmenší znamení, aby vyslídili,
co hledali, tak bys měl i ty vždy dbát na rozpory a pozorně je sledovat.
Při každém rozporu se ptej: Čím vznikl, co vyjadřuje, na co poukazuje?
Lidé, kteří žijí "v hlavě" a identifikují se se svým myšlením, nemají rádi
rozpory, neboť je znejišťují. Mnohé rozpory se totiž už nedají řešit
myšlením čili rozumem, nýbrž intuicí a vhledem, tj. rozmyslem, pochopením
kosmické síly. Jestliže sis odstřihl cestu k svému vlastnímu Já, protože se
chceš řídit jen svým myšlením, je tento rozmysl pro tebe nedosažitelný.
Stane se potom to, co je typické pro mnohé čistě rozumem uvažující jedince,
že navzdory své racionalitě nebo právě skrze ni se stávají naprosto
nelogičtí, protože se se svým myšlením dál nedostanou a tudíž se zapletou
do rozporů.

Zanech proto své zdánlivé sebejistoty. Nedělej se chytrým, silným nebo
suverénním. Spíš se nech dojmout. Jenom člověk, který se dá dojmout, je na
správné cestě. Jen takový člověk je obrněn vůči hrubým chybám, tvrdosti,
brutalitě. Nech se jako muž dojmout svou ženou. Nikdy si o ní nemysli, že
je naivní nebo že nic neví. Každý, kdo toto říká, stvrzuje tím jen jedno:
Že on sám je nevědoucí. Představ si Boží matku Marii, můžeš si pomyslet, že
by někomu řekla, že je hloupý? Nikdy. Proč ne, jednoduše protože skutečně
ví - hlavně ví, co říká a ví, jakou moc mají slova. Naslouchej své ženě.
Tím naslouchej jemnému hlasu ve svém nitru a přijdeš na cestu, ty jsi na
cestě.

U žen

U žen je problém vlastní hodnoty těžší než u mužů. Ženy jsou mnohem silněji
v kontaktu se svými city než muži. Ženy již podle své přirozenosti hledají
výměnu citů. Nechají se dojímat a už jen tím nejsou strnulé. Mnozí muži,
obzvláště ti, kteří se nepoddávají svým pocitům, považují schopnost žen dát
se dojmout za slabost. To je pak pro ženu velice těžké. Když je ve spojení
se svými city, je jí to vykládáno jako slabost, není-li ve spojení, je sice
uznávána, ale za cenu, že se nakonec ztratí. Nepochopení mužsky orientované
společnosti přivádí ženy až ke zkoušce rozpolcenosti, kterou těžko mohou
přestát bez poškození. Podle toho se také západním ženám vede špatně. Muži
mi velice leží na srdci, protože se tak podivuhodně vrhají do života a
podivuhodně uskutečňují to, co si předsevzali. Mají mou lásku. Avšak moje
největší snažení patří ženám. Ze 60% jsem přišel na Zemi kvůli nim. Jejich
situace je tak těžká, že nutně potřebují pomoc. Žena je srdce světa. Toto
nádherné srdce se dnes dostalo do téměř neřešitelné tísně. Proto veškerou
péči věnuji ženě.

Žena musí znovu stavět na Boží lásce, na Božím porozumění pro ni, na Božím
vedení. Nepřišel jsem nadarmo. Pomohu jí, to je v mém plánu, proto se to
uskuteční. Jsi-li jako žena v tísni, obrať se na mne jakýmkoliv jménem. Já
ti odpovím. To je moje úloha. Tvým úkolem je udělat první krok. Proč musíš
udělat první krok? Protože to posílí tvé ocenění vlastní hodnoty. Tím, že
se obrátíš na mne víš, že jsi učinila něco, co je rozhodující. To tě
přivede blíž nejen ke mně ale i blíž k sobě samé. A přesně o to jde.

Žena se sobě přiblíží, vybuduje si cit pro ocenění sebe tím, že bude brát
vážně, co cítí. Stejně jako muž, který něčeho dosahuje tím, že se dá otřást
ve svém myšlení a otevře se citům, žena vykoná mnoho, když na jedné straně
naslouchá svým citům, ale na druhé straně také rozlišuje. Vivéka, schopnost
rozlišovat je pro člověka velký dar, který dostal proto, že by bez něho byl
ztracený. Schopnost rozlišovat je proto tak důležitá, protože ti stále
umožňuje najít střed. Cesta k vlastnímu Já je cesta středu. Všechny extrémy
jsou okliky. Okliky na cestě ke středu. Pravda leží vždy uprostřed mezi
extrémy. Přesně tento střed vyhledává vivéka. Žena by se jí měla naučit od
svého muže. Tak jako on by se měl od ní naučit cítění. Toto je jeden
příklad krásného doplňování, který si navzájem páry mohou dávat. Muž dává
ze svého myšlení, žena ze svého cítění. Neboť teprve oba spolu tvoří
jednotu. To vyjadřuje také slavná pasáž z Bible, která říká: Muž a žena
jsou jedno tělo. Existuje mnoho interpretací na různých úrovních. Ta, o
které teď mluvím, říká, že jenom člověk, který má harmonicky spojeno cítění
a rozlišování, je celistvý.

A co je jednota cítění a rozlišování? Svědomí. Svědomí je vnitřní jehla
kompasu, která stále ukazuje k Bohu a jeho zákonům. Jestliže jehla už
neukazuje k severu, je kompas bezcenný. Jestliže svědomí už nesměřuje k
Bohu a k jeho hodnotám, je nejen bezcenné, je dokonce nebezpečné, neboť pak
je člověk schopen všeho.

Pro ženu je vivéka tak důležitá, protože city mají tu vlastnost, že mohou
převážit a člověka strhnout. Některá žena pak má tendenci přehánět, být
nerealistická, exaltovaná. Tohle jistě není cesta, která ji dovede k sobě.
Měla by se vynasnažit cítit a zároveň to, co cítí spojovat s realitou. To
je nejlepší způsob, jak se nedostat do citového zmatku. "Jak může své city
spojovat s realitou?" ptáš se velmi správně. Například tím, že se podrobí
také kritice zcela racionálních lidí. Mnoho žen se kritiky bojí, protože
jsou natolik zraněné, že se domnívají, že každá kritika je nutně porazí, že
je zásadně odřízne od jejich citů. Obavy jsou vždy špatní rádci a zajisté
nedobré směrovky ke svému Já i ke svému ohodnocení sebe. Vystav se kritice,
když se cítíš silnější, ale také tehdy, máš-li pocit, že by mohly převážit
tvé city. Nedívej se na svého protivníka jako na nepřítele, ale jako na
přítele a průvodce na cestě. On jím také ve skutečnosti je. Neboť jak
přijdeš k vlastnímu Já, k tomu, co opravdu hledáš víc než svou tělesnou
existenci? Tím, že budeš integrovat. A co musíš integrovat? To, co ti
chybí. Muži musí proto prožívat cit, ženy rozlišování. Vlastní Já je
středem, protože je celkem. Proto je známkou nevědomosti, když muži se
dívají svrchu na ženy nebo ženy na muže. Každý odmítá v druhém to, co ještě
nemá, ale bezpodmínečně musí uskutečnit, aby dosáhl svého určení. Mezi
mužem a ženou tudíž není žádný rozdíl v jejich hodnotě. Muž a žena nejsou
nic jiného, než průchodné stanice k tomu, co opravdu jsou: nejsou ani muž,
ani žena, jsou vnitřní Já (átma), který tě vede jako svědomí.

Nezaplétej se proto se svým tělem natolik, aby ses s ním identifikoval. Je
velmi, velmi krátkozraké identifikovat se s jeho pohlavím. Nejsi muž ani
žena. Obojí je pouze stadiem. Také neříkáš, že jsi třetí třída základní
školy jen proto, že ji navštěvuješ. Jistěže se musíš jako muž nebo žena
cítit, jinak se mineš s určením této inkarnace. Ale proto si nesmíš myslet,
že jsi tím provždy. Provždy nejsi ani jedno ani druhé.
27062010020.jpg
Brambořík 27.12.2008.JPG
P1170287.JPG
SNC00170.jpg
17082010084.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one